Borttagning av ytliga blodkärl

Ytliga/brustna blodkärl i ansiktet eller på benen

Ytliga blodkärl uppstår oftast i ansiktet eller på benen. De är mer estetiskt störande än medicinskt besvärande och kan i princip drabba vem som helst, oavsett ålder och kön. Orsakerna till uppkomsten är mycket varierande. Man vet att de är vanligare hos kvinnor i övre medelåldern och att arvsanlag har stor betydelse. Genomgångna graviditeter, hormonella förändringar, statiska arbeten, förfrysning, solande eller hårda slag kan också bidra till utveckling av kärlförändringar.Vi tar bort ytliga/brustna blodkärl, hemangion, smultronmärken såväl i ansikte som kropp.

Antal behandlingar
Det beror på hur "ren" från kärl du önskar bli. Vid första behandlingen så tar vi så mycket kärl vi bara kan. Redan efter en behandling så blir det en märkbar skillnad. Men de flesta väljer att göra en andra behandling efter ca 3-4 veckor för att ta bort ytterligare kvarvarande kärl. Det blir oftast lite små fina kärl kvar efter bara 1 behandling som de flesta väljer att ta bort. Men detta är naturligtvis upp till dig.

Borttagning av kärl med laser

KTP-lasern är det främsta instrumentet att ta bort kärl. Det avger mycket starka blixtar av grönt ljus från ett handstycke som hålls någon centimeter från huden. Laserns gröna ljus absorberas i de röda pigmenten i blodkärlet. Värme bildas som gör att blodet i kärlet koagulerar, vilket i sin tur medför att det tillbakabildas. Detta kallas selektiv fotokoagulering, d v s man kan behandla en förändring i huden utan att omgivande vävnad skadas. Men detta förutsätter dock att huden inte är för mycket pigmenterad eftersom pigment också absorberar ljuset.

Kan alla blodkärl behandlas?

Bäst fungerar lasermetoden på ytliga blodkärl i ansiktet. På benen används metoden med fördel på tunna kärl, d v s mindre än 0.5 mm i diameter. För kärl med större diameter får man det bästa resultatet om man kompletterar med injektionsbehandling. I princip kan de flesta hudproblem med röd färg behandlas, dvs brustna blodkärl, kärlmissbildningar, röd näsa, rosacea, diffus rodnad och eldsmärken. Akne kan också lindras genom KTP-laser. Däremot kan inte åderbråck behandlas. Ljusstrålen från laser värmer kärlet som då koaguleras.

Vad ska jag tänka på före behandlingen?

Huden skall vara så vit som möjligt. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara kärlet. Det är därför viktigt att du inte är solbrun vid behandlingen. Detta gäller också s k brun utan sol. Det är därför man oftast inte kan behandla mörkhyade personer.

Tar det lång tid?

Lasern arbetar snabbt och är terapeuten duktig så tar efter en del förberedelser ett enstaka kärl av någon centimeters längd mindre än en minut. Ben och andra större områden får bedömas individuellt med hänsyn till hur tätt kärlen ligger.

Gör det ont och vad händer efteråt?

Behandlingen i sig känns ungefär som ett nålstick efter varje ljuspuls, hur mycket beror på flertal faktorer så som hur mycket pigment finns i huden mm.  Genom att metoden i sig bygger på att kärlen hettas upp får man normalt en svullnad och rodnad samt bildas sårskorpor. Svullnaden försvinner dock inom ett par dagar. Sårskorporna kan sitta mellan 2-3 veckor innan de ramlar av. 

I en del fall kan vattenblåsor uppkomma, viktigt är då att man INTE river på blåsorna då infektionsriken ökar och därigenom risk för ärrbildningar. En blåmärkesliknande missfärgning kan uppkomma i vissa fall vilken kvarstår i några veckor för att sedan försvinna.

Även temporära pigmentförändringar kan uppkomma vilka kan vara av två slag, vita eller bruna. Om man t ex behandlar ett långt blodkärl på låret så kan man få en brunaktig pigmentlinje istället för kärlet. Bieffekter i form av pigmentförändringar kan inträffa vid behandling av större kärl samt om du solar eller är särskilt känslig. Pigmentförändringarna avklingar i regel inom ca ett år.

Man bör vänta med att sola i minst 4 veckor efter behandling.

Hur många behandlingar behövs?

Beroende på storlek, utbredning, djup och var kärlet finns varierar antalet behandlingstillfällen. Det är mycket individuellt hur många behandlingar som behövs. Vid tunna kärl i ansiktet (t ex näsan) kan det räcka med 1-2 behandlingar. Grövre kärl på benen kan behöva åtgärdas 2-3 gånger. För eldsmärken kan 3-4 gånger behövas.

Behandlingsresultat

Man kan aldrig garantera att ett kärl försvinner, men som regel får man en avsevärd förbättring. På små kärl får man ett bättre resultat än på grövre varför behandlingar i ansiktet ofta ger fina resultat.

Behandlingsperiod

Huden ska vara helt läkt när en behandling görs. Därför bör det vara 6-8 veckor mellan behandlingarna.

Behandlingsrisker

Ifall man efter behandling river på eventuellt uppkomna blåsor finns risk för infektion och ärrbildning. Tvätta dig därför som vanligt och använd mjukgörande kräm om huden känns torr. Laserljuset är i detta fall så starkt att man blir bländad om man tittar på huden där ljuset träffar. Därför har terapeut och även patienten ofta skyddsglasögon speciellt anpassade för lasertypen som filtrerar bort det starkaste ljuset.