Hårborttagning med Alexandritlaser

Permanent hårborttagning

Hur går det till?

Hårborttagning genom så kallad fotoepilering bygger på att man skjuter starka ljuspulser mot den behårade huden. Håret skall dessförinnan vara rakat. När ljuset tränger in i huden, absorberas det i mörkt pigment, i blod och andra strukturer i vävnaden. Ett mörkt hårstrå som sitter omgivet av sin hårsäck kan, om styrkan i ljuspulsen är tillräckligt hög, upphettas så starkt att det skadar eller rent av bränner sönder sin omgivande hårsäck som då dör och slutar att producera hår.

För hårborttagning är Alexandritelasern med sin våglängd på 755 nm mycket effektiv. Detta för att våglängden har en hög absorbtionskoefficient i pigment medan den är relativt låg i vatten och hemoglogbin. Det innebär att hårsäckar med melanin (pigment) kommer att absorbera ljuset bättre och därmed upphettas mer jämfört med om kringliggande vävnad. Irradia Alexandrit laser har andra fördelar förutom en mycket bra absorptionskoefficient i pigment, den har även hög uteffekt (hög styrka) utan att hud eller annan vävnad skadas, den är snabb dvs man kan täcka ett relatvit stort område på kort tid och man kan behandla pigmenterad hud, dock till en viss gräns.

Instrumentet avger mycket starka blixtar av rött ljus. Ljuset kommer ut ur ett handstycke som hålls någon centimeter från huden. Det röda ljuset tränger in i och igenom huden, absorberas i mörk pigmentering och vid tillräckligt stor uteffekt eller tid övergår detta i värme. Mörkt hår innehåller mycket pigment och ett sådant hårstrå blir därför kraftigt upphettat. Denna värme leds över till hårsäckens väggar och botten som därigenom bränns och slutar att fungera. Ger även bra resultat på inåtväxande hår.

Priser är olika beroende på vilket område du önskar behandla
tryck på BOKA TID här nedan och se prislistan där.

Hur många behandlingar behöver jag?

Hur många behandlingar som behövs beror på hur mycket hår man har i aktiv respektive vilande fas.

I de flesta fall behövs dock runt 4-6 behandlingar, ibland fler (beroende på kroppsområde) t ex Bikinilinjen går fortare att bli hårfri på än ryggen på en man.

Det ska går ca 5-8 veckor mellan behandlingarna.

Anledningen till att man måste behandla flera gånger är att man vid behandling bara kommer åt de aktiva hårsäckarna. Vilande hårsäckar saknar pigment och upphettas därför inte av laserpulserna. Ofta har man många fler vilande hårsäckar än aktiva.

Hårväxten påverkas av ålder, vitaminer, hormoner och arvsanlag. Hår växer i cykler och hårsäckarna är då antingen aktiva eller vilande. För det hår som växer på huvudet är växtcykeln ända upp till 7 år och 90 % av håret är aktivt (växande) medan resterande 10 % är vilande. Hår på armar och ben har en aktiv växtcykel på 2-3 månader och här är endast 50-70 % aktivt. Hur mycket hår man har beror på hur många hårsäckar som är i aktiv fas och hur tätt de sitter. Hur långt håret blir beror på hur fort det växer och hur lång växtcykeln är.

Vilka kan behandlas?

Personer med svart eller alltför mörk hudfärg eller över mörka tatueringar bör inte behandlas. Detta på grund av att mörk hud och tatueringar innehåller mycket pigment och vid behandling blir inte bara hårsäcken utan även huden upphettad av laserpulsen vilket kan skada huden. Motsatt fall där håret är mycket ljust eller vitt har håret ingen pigmentering vilket resulterar i att inget ljus absorberas i hår och hårsäck, vilket i sin tur leder till dåligt eller uteblivet behandlingsresultat. Vad som är för mörk hud och för ljust hår avgörs av terapeuten, eventuellt efter testbehandling. Idealpatienten har ljus hud med mörka hårstrån. Blonda rödlätta och gråhåriga svarar sämre på behandling jämfört medpersoner med mörkt pigmenterat hår.

Att tänka på före behandlingen

Man bör avstå från att sola. Desto blekare din hud är desto bättre blir resultatet. Huden skall vara nyrakad och slät. Så håret måste rakas senast dagen innan. Behandling kan inte genomföras om patienten vaxat bort håret eftersom du då rykt upp hårsäckarna. Efter vaxning måste håret växa ut i minst 1 månad.

Att tänka på efter behandlingen

Lite rodnad kan uppstå på det behandlade området. Rodnaden försvinner till dagen efter. Man bör undvika sol (gäller även solarium) 1 vecka efter behandling. För övrigt är det bara att leva som vanligt. 

Behandlingsresultat

Ett hårstrå som träffas blir alltså starkt upphettat och bränner sin hårsäck. Om skadan är tillräcklig, förstörs hårsäcken och stöts bort av kroppen. Om skadan är mindre, kan resultatet i stället bli att hårsäcken producerar tunnare eller opigmenterat hår, vilket syns mindre. Det finns enstaka personer som metoden inte fungerar tillfredsställande på. Därför går det aldrig att garantera ett resultat. Men hos de flesta med mörkt hår och ljus hud är resultaten mycket bra. En stor del av håret försvinner permanent redan efter några behandlingar. Det hår som befinner sig i vilofas påverkas inte. Det får väntas ut och det som kommit fram till nästa behandling kan behandlas då. Men resultatet kan bli olika på olika kroppsdelar och kan variera med personens ålder och hormonella status. Skäggväxt t.ex. är mer svårbehandlad än hår på övriga kroppen. De hårsäckar som är borta kommer inte igen, men teoretiskt kan stamceller i huden bygga upp nya hårsäckar. Därför kan enstaka underhållsbehandling behövas längre fram.

Reaktioner under och efter behandling

De flesta personer upplever att det känns något under behandlingen, de flesta brukar beskriva känslan som att det kittlar eller sticker lite men att man vänjer sig. Hur mycket det känns beror på flera faktorer:  Var man behandlar, hur mycket pigment som finns i huden och hur mörka de strån är som träffas. Det kan hetta lite i huden 1 timme efter behandling, men de flesta känner inget alls. Det kan bli en lätt rodnad som sitter i några timmar efter behandlingen. Det går även bra att sminka huden direkt efter behandlingen om man ska tillbaka till jobbet.

Laser eller IPL

Läsning för dig som vill veta mer

Laser har 3 unika egenskaper
1. Laser är monokromatisk vilket innebär att det utsända ljuset från en laser är en våglängd (färg). Däremot är vanligt vitt ljus en kombination av många olika våglängder (färger).
2. Laser är sammanhängande, vilket innebär att ljuset är helt förstärka och inte avbryter sig själv. Den koherenta ljus som produceras av en laser skiljer sig från vanligt ljus i det att den består av vågor alla av samma våglängd och alla i fas (dvs. i takt med varandra); vanligt ljus innehåller många olika våglängder och fasförhållanden.
3. Laser är kollimerad; ljusvågorna är parallella och avvikande. Detta gör laserljus mycket kraftfull, eftersom nästan 100% av ljuset kan vara effektiva vid behandling av håravfall. Lasrar använder en våglängd för att selektivt rikta en särskild kromofor, som är melanin. Detta möjliggör för djupare penetration och energin är riktad direkt till målet och inte absorberas av de andra kromoforer i banan för strålen. Lasrar kommer att selektivt förstöra specifika mål och inte skada den omgivande vävnaden när de används på rätt sätt. Lasermaskiner är inställd på att avge exakt våglängd som krävs för att behandla ditt hår.

IPL (Intense Pulse Ljus)
IPL enheter är  inte detsamma som laser. Dessa enheter producerar ett brett spektrum av våglängder (som en glödlampa) och kan inte fokuseras till en koncentrerad stråle. Eftersom en rad olika våglängder dispergeras på en mängd olika djup och endast en del av dessa  absorberas effektivt av hårsäcken och orsakar undermåliga resultat.
Intensivt puls ljus (IPL) är inte monokromatisk, vilket innebär att IPL har många olika färger och endast en liten andel av dessa färger är effektiva vid behandling av håravfall.
IPL är inte konsekvent och  gör det mindre effektivt vid behandling av håravfall.
IPL kollimeras inte och är därför snabb att sprida ut ljuset, vilket gör det mindre effektiva vid behandling av hår minskning.
IPL enheter ger ett brett spektrum av våglängder som absorberas av olika kromoforer i huden och på grund av det breda spektrum av ljus, erhålls inte tillräcklig energi för att förstöra vissa djupa mål som hårsäckarna utgör. Mindre mer ytliga mål såsom pigment och vaskulära legion absorberar därför huvuddelen av energin. För att värma djupare mål, måste högre energinivåer användas, som ökar risken för brännskador och olika komplikationer. Dessa biverkningar är hyperpigmenterin, blåsor och potentiellt ärrbildning.

Fördelarna med att använda laser istället för IPL
IPL är en billigare, mindre effektiv teknik för att minska kroppsbehåring.
Lasrar är mycket mer exakt och kan selektivt hitta mörkt, grovt hår samtidigt som de omgivande områdena förblir oskadade.
Varje laserpuls tar en bråkdel av en sekund och kan behandla flera hårstrån i taget.
Laser kan justeras för att passa just din hudton och hårfärg.
Lasrar har förmågan att på ett säkert sätt behandla alla hudfärger, medan IPL kan orsaka brännskador på mörkare hudtyper.
Den största skillnaden mellan laser och IPL för hårborttagning ligger främst i den teknik som varje användning för att generera ljus samt olika egenskaper hos ljus som används.
Lasertekniken är helt enkelt mycket mer effektivt, och uppnår betydligt bättre resultat än IPL och de flesta kunder kommer att uppnå optimala resultat av permanent hårborttagning på 80% eller mer efter 4-8 behandlingar.
IPL är har dock en viktig plats vid behandling av hudproblem. IPL ger tillräcklig behandling för hudproblem såsom ytlig pigmentering, rodnad och kapillärer men ger inte lika bra resultat med hårborttagning. Dessutom är IPL inte lämpliga för mörkare hud.

Är laserljuset farligt?

De flesta lasertyper är inte ögonfarliga. I det här fallet är laserljuspulserna så starka att man blir bländad om man tittar på huden där de träffar. Därför har både terapeut och patient skyddsglasögon som filtrerar bort det röda ljuset.