Borttagning/blekning av tatuering

Allmänt om borttagning av tatueringar med laser

Metoden att ta bort tatueringar med laser är väl beprövad och dokumenterad men det ska sägas på en gång, det är betydligt lättare att skaffa en tatuering än att ta bort den. Det är i princip omöjligt att ge en förutsägelse hur behandlingen kommer att gå per telefon. Vi rekommenderar därför alltid en gratis konsultation.

1.Traditionell metod
Frustrationen med traditionell tatueringsborttagning har varit att det kan ta upp till 10-15 behandlingar för att ta bort det oönskade bläcket från huden. Med den rekommenderade 2 månaders intervallet mellan behandlingarna, kan det ta över ett år att komma till slutresultatet.

2. R20-metoden
Den begränsande faktorn vid behandling av en tatuering har varit att vita gasbubblor utvecklas under huden som hämmar lasern från att vara effektiv. Läkare konstaterade dock att efter 20 minuter så var bubblorna borta, vilket möjliggör en andra behandling. Att vänta 20 minuter och upprepa behandlingen kallas R20-metoden och gör det möjligt för fyra behandlingar på några timmar. Nackdelen är att det krävs ca 2 timmar av att vara i behandlingsrummet.

3. R0-metoden
En spännande ny behandlingsmetod, kallad RO-metoden, eliminerar nu 20 minuters väntan mellan behandlingarna till 0 minuter. Genom att placera en vätska på huden, perfluorodekalin, så elimineras de vita gasbubblor på några sekunder, vilket möjliggör de fyra behandlingar som ska utföras i snabb följd. En studie visade att denna behandling var säker och att tatueringar togs bort snabbare än med traditionell metod.

Vi använder Irradia Q switchad laser som är den säkraste lasern för borttagning av tatueringar på marknaden.

Hos Laserkliniken finns det två metoder som du kan välja för att ta bort din tatuering:

1. Traditionell borttagning där du väntar 2 månader mellan varje behandling. Detta är ett bra val för dig som inte har någon brådska att bli av med din tatuering. Man håller proben/lasern som en penna mot huden. Ljuset kommer i kraftiga pulser och man flyttar laserhandstycket längs din tatuering. Känslan beskrivs av de flesta som om man snärtar ett gummiband mot huden. Behandlingen tar bara några minuter då maskinen jobbar snabbt. Därefter kyler vi ner området och du får gå hem och vila. Man kan bli ganska trött efter behandlingen. Vi bokar en ny tid efter 6-8 veckor. 

2. R0-metoden som innebär att du får motsvarande 4 behandlingar (se traditionell borrtagning ovan) vid samma sittning. Här använder vi en ny unik specialvätska från USA. Man håller proben/lasern som en penna mot huden. Ljuset kommer i kraftiga pulser och man flyttar laserhandstycket längs din tatuering. Känslan beskrivs av de flesta som om man snärtar ett gummiband mot huden. Behandlingen tar bara några minuter då maskinen jobbar snabbt. Därefter appliceras specialvätskan som möjliggör terapeuten att behandla området inom ett par minuter. Man väntar alltså några minuter och behandlar tatueringen igen. Detta motsvarar 8 månaders väntan på samma resultat som vi åstadkommer på ca 30 minuter. Detta är ett val för dig som snabbt vill bli av med din tatuering. 

Se Doktor Weiner visa R0 metoden för Laser tatueringsblekning med Zero-W -vätskan på sin klinik i Santa Rosa Beach.

Se film på borttagning/blekning av tatuering från Sundsvall Laserklinik

 

Faktorer som spelar in när man tar bort tatueringar

Färgerna på tatueringen
Idag kan en tatuering finnas i nästan alla tänkbara färger. Vad man inte alltid tänker på är det finns många olika färgfabrikat. En röd färg hos den ena tatueraren behöver inte ha samma egenskaper som hos nästa. Tilläggas kan att de mörka färgerna är aningen lättare att ta bort än ljusa. Lager på lager tatueringar gör att processen tar längre tid.

Var på kroppen den sitter
Vart tatueringen sitter har inte så stor betydelse för själva blekningen, utan för den eventuella risken för ärrbildning. Förutom att varje individ är unik och läker olika så finns det vissa allmänna grundegenskaper hos oss. Generellt har ansiktet mycket bra läkegenskaper, dvs det blir nästan aldrig ärrbildning i ansiktet. Händer och underarmar är också ganska bra. När man kommer till hals, nacke, överarmar och skuldror så ökar risken för ärrbildning. Torso, mage och rygg är sämst vad gäller ärrbildning. Se nedan risker.

Vilken teknik som använts när man gjorde tatueringen
Du får självklart snabbare och bättre resultat om tatueringen inte sitter så djupt. En del har hemgjorda tatueringar med olika djup i samma tatuering. Det kan vara lätt att ta bort men också svårt. Man bedömer från fall till fall.

Olika reaktioner för olika individer
Under behandlingen upplever de flesta att det smärtar men det varierar väldigt från person till person. En del tycker att gör ont, andra känner av det men tycker att det är acceptabelt. En del beskriver känslan som om någon snärtar en gummisnodd mot huden. I vanliga fall behövs ingen bedövning. Men de flesta tycker att det gjorde mindre ont att göra tatueringen än att ta bort den. Nästan direkt under behandlingen blir det hudrodnad. En del får sårläkning under första veckan med en liten skorpbildning över tatueringen. Det är absolut förbjudet att pilla på den. Dels för infektionsrisken, dels på grund av ökad risk för ärrbildning. I en del fall blir det inte sårbildning men det behöver inte betyda att behandlingen är sämre för den skull.

Hur länge man har haft tatueringen
En 20 år gammal tatuering har blekts en del. Färgpigmenten har rört sig lite uppåt och då försvinner den snabbare. En nyare tatuering ligger i ett djupare hudlager och tar längre tid att bleka än en gammal.

Behandlingssätt
Man håller proben/lasern som en penna mot huden. Ljuset kommer i kraftiga pulser och man flyttar laserhandstycket längs din tatuering. Känslan beskrivs av de flesta som om man snärtar ett gummiband mot huden. Beroende på vilken lasertyp som används är ljuspulserna olika färg. Självklart använder både terapeut och patient skyddsglasögon vid behandlingen.

Slutresultat
Resultatet av en behandling varierar från person till person och på olika ställen på kroppen. Någon garanti för helt försvunnen tatuering kan och ska aldrig ges. Många tatueringar försvinner helt, andra tatueringar kan däremot efterlämna antingen en svag skugga eller rester efter pigmentet (gäller vissa färgpigment). Allmänt så blir det bäst resultat där tatueringen har endast svarta och mörka pigment. I allmänhet får man dock en mycket god blekning.